בפרק זה נלמד ש ... לכל היצורים החיים יש מאפיינים משותפים , ובהם נשימה , רבייה , הזנה , הפרשה , גדילה והתפתחות , תקשורת עם הסביבה ומבנה תאי . המחקר במדעי החיים נערך על–פי שיטת החקר המדעי ( ניסוי , תצפית . ( מושגים שנכיר : מאפייני חיים צורכי הקיום של היצורים החיים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית