הספר מדעי החיים לכיתה ח עוסק בתופעות , במבנים ובתהליכים ביצורים חיים ( צמחים , בעלי–חיים ובכלל זה האדם . ( תחום מדעי החיים ( ביולוגיה , ( כמו שאר ענפי המדעים , מבוסס על חקירה מדעית בעזרת תצפיות וניסויים , שמאפשרים להסביר תופעות בטבע . בספר חמישה פרקים : פרק ראשון : מבוא למדעי החיים הפרק הוא הקדמה לנושא הביולוגיה כולו ולנושאים של ספר זה : התא , תקשורת ומערכת העצבים , רבייה בצמחים , בבעלי–חיים ובאדם ומערכות אקולוגיות . הפרק עוסק במאפייני החיים של היצורים החיים ובשיטת החקר המדעי . פרק שני : התא הפרק עוסק בתא , יחידת המבנה והתפקוד בכל היצורים החיים . הפרק מציג את תפקיד הגרעין והחומר התורשתי שבו , ודן בחלק ממאפייני החיים של התאים ובהתאמה בין מבנה לתפקוד בתאים מסוגים שונים . פרק שלישי : תקשורת , חושים ומערכת העצבים הפרק עוסק בתקשורת עם הסביבה כאחד ממאפייני החיים . הפרק דן בערוצי התקשורת שהיצורים החיים משתמשים בהם ובחשיבותה של התקשורת בטבע . הפרק עוסק גם במבנה ובתפקיד של מערכת העצבים , באיברי החושים בכלל , ובעין ובאוזן בפרט . פרק רביעי : רבייה בצמחים , בבעלי–חיים ובאדם הפרק עוסק בתהליכי הרביי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית