נכתב על–פי תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה לכיתות ז-ט בבית הספר הממלכתי והממלכתי–דתי ניהול מדעי דידקטי : ד"ר רחל מינץ פיתוח וכתיבה : ד"ר נורית קינן , שילה טיומני–מיניס , ד"ר יעל קשתן , ד"ר סמדר רייספלד , ד"ר יעל גבריאלי יועצים ועורכים מדעיים : ד"ר אריה ברוש , חוקר , מנהל המחקר החקלאי , מכון וולקני פרופ' עמרם אשל , המחלקה למדעי הצמח , אוניברסיטת ת"א ד"ר נח רוטרי , ראש החוג לטבע וביולוגיה , מכללת לוינסקי לחינוך פרופ' רות שלגי , החוג לביולוגיה של התא וביולוגיה התפתחותית , הפקולטה לרפואה , אוניברסיטת ת"א פרופ' מרטין קופייק , המחלקה לביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה , הפקולטה למדעי החיים , אוניברסיטת ת"א עריכה דידקטית פדגוגית : ד"ר נורית קינן עריכה לשונית : טלי בלייכר עריכת מגדר : שרה אופק עיצוב וגרפיקה : ענת קמינצקי–ירקוני , דקלה פולוצקי , נטע קמינצקי איורים טכניים : כפיר אוחיון , ענת קמינצקי–ירקוני , אלכס חיינזון פיתוח עצמי למידה מתוקשבים : ד"ר רחל מינץ , ד"ר נורית קינן , שילה טיומני–מיניס , גיא הד , אלכסנדר זילבר גרפיקה ממוחשבת : כפיר אוחיון , אלכס חיינזון תכנות , הפקה של עצמי למ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית