אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים , במסמכים , בקטעים ובשירים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this book תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י – ימין ; ש – שמאל ; ע – עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון לדוגמה : 26 ע – עמ ' 26 תמונה עליונה 91 שע – עמ ' 91 תמונה שמאלית עליונה על העטיפה - מקס בקמן , " גשר ברזל להולכי רגל sseldorf . . 1922 , " . Max Beckmann , Der Eiserne Steg , 1922 . Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen , D ? Photo : AKG-Images © VG Bild-Kunst , Bonn 2003 תמונת הרקע : דיוויד רוברטס , " העיר טבריה , " מתוך : מסע לארץ הקודש , The Stapleton . 1839 ? Collection / Bridgeman Art Library חותם של חברת ועד חלוצי יסוד המעלה , שנות 80-ה של המאה , 19-ה ישראל . אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים - 7 ויז ' ואל e Carnavalet / Archives Charmet / Bridgeman Art Library - 14 ? Burstein Collection / Corbis / י e de la Ville de Paris , Mus י e ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית