הערבים פותחים במלחמה המלחמה , שהחלה 30–ב בנובמבר 1947 ביוזמת הערבים , הייתה מלחמה בלתי סדירה והתאפיינה במעשי טרור קשים שפגעו בעיקר באזרחים : פגיעות ביהודים בדרכים , בשכונות גבול בערים - כשכונת קטמון בירושלים , שכונת התקווה בתל אביב וביישובים מבודדים - כיחיעם בגליל המערבי ונבטים בנגב וכן בערים מעורבות . לעזרת ערביי ארץ ישראל הגיעו חיילי " צבא ההצלה " - צבא מתנדבים מארצות ערב . המתנדבים הגיעו מארצות ערביות שכנות - עיראק וסוריה , וממדינות מרוחקות יותר - תימן , ערב הסעודית וסודאן . ימים ספורים לאחר החלטת האו " ם , בתחילת דצמבר , 1947 התנפלו המוני ערבים על המרכז המסחרי בסמוך לשער יפו בירושלים , מרכז שהיו בו חנויות בבעלות יהודים . ההמון בזז חנויות ואחר כך העלה אותן באש . באותו חודש נרצחו שלושים ותשעה עובדים בבתי הזיקוק בחיפה . הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נותק מן העיר המערבית . צליפות ופעולות ירי מצד ערבים על שכונות גבול בערים מעורבות גרמו לעזיבת תושבים יהודים . כך למשל קרה בגבול שבין יפו לתל אביב . אירוע שגרם להלם ולאבל כבד ביישוב היה נפילתם של שלושים וחמישה לוחמי פלמ " ח , שיצאו בלילה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית