ארצות הברית מתערבת בשאלת ארץ ישראל מצבם הקשה של היהודים ניצולי השואה במחנות העקורים בשטח הכיבוש האמריקני הביאה את הארי טרומן , נשיא ארצות הברית , להמליץ בפני ממשלת בריטניה על העברה מיידית של מאה אלף פליטים מן המחנות לארץ ישראל . בריטניה לא ראתה בעין יפה את ההתערבות האמריקנית . היא דחתה את הפנייה והציעה להקים ועדת חקירה משותפת לארצות הברית ולבריטניה כדי לדון בשאלת היהודים במחנות העקורים . למטרה זו הוקמה ועדה אנגלו אמריקנית בהשתתפות שישה נציגים אמריקנים ושישה בריטים . הוועדה סיירה במחנות העקורים באירופה ובארץ , ונפגשה עם יהודים וערבים ( מרס . ( 1946 חברי הוועדה המליצו להתיר את כניסתם המיידית של מאה אלף פליטים יהודים לארץ ישראל וכן קבעו , כי ארץ ישראל לא תהיה מדינה יהודית ולא תהיה מדינה ערבית . הבריטים התחמקו מביצוע החלטות הוועדה האנגלו אמריקנית . חודשים אחדים לאחר מכן הכריז הנשיא טרומן , ללא כל תיאום עם ממשלת בריטניה , כי הוא תומך בדרישת הסוכנות להקים מדינה יהודית בארץ ישראל ( אוקטובר . ( 1946 צעד זה הבהיר , כי המעורבות האמריקנית בשאלת ארץ ישראל העמיקה , והנושא כולו חדל להוות סוגייה בין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית