הגברת המאבק על העלייה לאחר פירוק " תנועת המרי העברי " העבירה ה " הגנה " את מוקד המאבק לחזית ההעפלה וההתיישבות . ההעפלה נועדה לשמש מנוף להקמת המדינה היהודית . שליחי ה " הגנה " באירופה ובארצות הברית רכשו אוניות , אירגנו מעפילים ואף אימנו אותם לקראת מאבק מזוין עם הבריטים . אנשי ה " הגנה " היו מפקדי אוניות המעפילים . תחילה הגיעו כמה ספינות קטנות והמעפילים הורדו לחוף . אבל , מרבית האוניות נתפסו על ידי הבריטים והמעפילים נעצרו . כאשר גבר גל ההעפלה החליטו הבריטים להחמיר את תגובתם ושלחו את המעפילים למחנות מעצר בקפריסין ( אוגוסט . ( 1946 מאבק ההעפלה הגיע לשיאו בפרשת האונייה " אקסודוס - יציאת אירופה תש " ז . " האונייה הפליגה מנמל סט בדרום צרפת ( יולי ( 1947 ועל סיפונה 4 , 500–כ עולים . מרגע יציאתה מן הנמל ליוו אותה משחתת ומטוס סיור בריטיים . הבריטים ביקשו להרתיע את מארגני מבצעי ההעפלה והחליטו כי המעפילים יוחזרו לנמל המוצא באירופה . לפיכך הודיעו לאונייה כי ברגע שתיכנס למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל - תיאסר . אולם הבריטים השתלטו על האונייה עוד מחוץ למים הטריטוריאליים וגררו אותה לנמל חיפה בלוויית ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית