עם סיומה של מלחמת העולם השנייה התבררו ממדי האסון הכבד שפקד את העם היהודי . תקוות היישוב והתנועה הציונית לשינוי במדיניות בריטניה בארץ ישראל בעקבות תוצאות המלחמה נכזבה . היישוב חידש את המאבק להקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל בכמה מישורים : פעילות מזוינת , מבצעי העפלה , ההתיישבות והפעלת לחץ מדיני . למחרת החלטת האו " ם בכ " ט בנובמבר 1947 על סיום המנדט הבריטי וחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות , פרצה מלחמת העצמאות , שנמשכה עשרים חודשים . הייתה זו מלחמה קשה ועקובה מדם . במהלך מלחמת העצמאות קמה מדינת ישראל . היישוב היהודי , שמנה 600–כ אלף נפש , איבד במלחמת העצמאות אחוז מכלל תושביו 6 , 000 - חיילים ואזרחים . מה הייתה מדיניות ממשלת בריטניה בשאלת ארץ ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה ? כיצד נאבק היישוב במדיניות זו ? מה הייתה עמדתן של מדינות העולם וכיצד הגיעו להחלטה על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות ? מה היו מהלכיה המרכזיים של מלחמת העצמאות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית