פקידים גרמנים בכירים מתאמים את פעולות ההשמדה קרבות מלחמת העולם השנייה הגיעו לשיאם בשנים . 1943-1942 אלה היו גם שנות השיא של רצח היהודים . 20–ב בינואר 1942 כינס היידריך , ראש משטרת הביטחון הגרמנית , ישיבת עבודה בווילה בפרבר של ברלין , ברחוב אם גרוסן ונזיי . התכנסות זו מכונה " ועידת ונזיי . " בהזמנה נכתב , כי נושא הוועידה הוא הסדר פתרונה הסופי של בעיית היהודים . כן צוין בהזמנה כי המשתתפים בוועידה מוזמנים לארוחת בוקר שתיערך בסיומה . בוועידת ונזיי השתתפו פקידים בכירים ברייך , אך לא מקבלי ההחלטות העקרוניות . המתכנסים לא קיבלו החלטות על ביצוע הרצח , שהרי השמדת יהודים התבצעה עוד לפני כינוס הוועידה . ועידה זו נועדה לתאם בין הגופים שהשתתפו ברצח . היידריך ציין לפני המתכנסים כי הגיע השלב של " פינוי היהודים למזרח , " מושג שהשתמשו בו הנאצים ככינוי לרצח היהודים . כדי לאתר את כל היהודים ולפנותם למזרח תיסרק אירופה כולה , מן המערב אל המזרח . " הפתרון הסופי " היה אמור לחול על אחד עשר מיליון יהודים , על פי הנתונים שהוצגו בפני המשתתפים בוונזיי ( מסמך . ( 2 ואכן , בשנים , 1943 -1942 התבצע רצח עם שיטתי וממו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית