מלחמת העולם השנייה , שהחלה כמלחמה אירופית , הפכה למלחמה עולמית עם הצטרפותה של ארצות הברית לבעלות הברית והתרחבות המלחמה לאוקיינוס השקט ולמזרח אסיה . ההישגים הצבאיים של בעלות הברית בכמה קרבות הובילו למפנה במלחמה וכעבור זמן לתבוסתה של גרמניה . בשנים אלה הגיע לשיא הרצח ההמוני של יהודי אירופה . בשלב זה של המלחמה התחוללו מרידות של יהודים בכמה גטאות מרכזיים וגם במחנות השמדה . מה היו המהלכים המרכזיים שהובילו לתבוסת גרמניה ובעלות בריתה ? מה היה גורלם של היהודים בשנים אלה ומה איפיין את מאבקם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית