גרמניה פולשת לברית המועצות 22–ב ביוני , 1941 כשנה לאחר החתימה על הסכם שביתת הנשק עם צרפת , החל מבצע ברברוסה . ללא הכרזת מלחמה פלשה גרמניה לברית המועצות וזאת בניגוד לחוזה אי–ההתקפה לתקופה של עשר שנים שנחתם ביניהן . 1939–ב אלפי טנקים וכשלושה מיליון חיילים התקדמו במהירות אל תוך שטחי ברית המועצות . עד צהרי 22–ה ביוני הושמדו על הקרקע כאלף ומאתיים מטוסים של ברית המועצות . היטלר ראה בפלישה זו את המשכה ושיאה של הגשמת האידיאולוגיה הנציונלסוציאליסטית שהדגישה את המאבק בבולשביזם . כמו כן בעיני היטלר נתפסה ההתפשטות למזרח כהכרחית למימוש רעיון " מרחב המחיה " של הגרמנים . על פי השקפתו , היו הסלבים שישבו במזרח גזע נחות אשר כונה בפיו " תת אדם של המזרח . " המישורים שממערב להרי אורל היו , על פי תפיסתו , חלק מהרייך , והוא תכנן ליישב בהם כמאה מיליון גרמנים . למבצע ברברוסה היה גם יעד כלכלי : היטלר רצה להשתלט על מקורות נפט בדרום רוסיה בקרבת הים השחור . במהלך הפלישה התקדם הצבא הגרמני במהירות . מפקדי הצבא הרוסי התקשו להמשיך ולפקד על חייליהם , חיל האוויר הרוסי הושבת מפעילות , תותחים וטנקים נעזבו ונלקחו שלל על יד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית