מלחמת העולם השנייה החלה כמלחמה אירופית עם פלישת הצבא הגרמני לפולין 1 ) בספטמבר , ( 1939 התרחבה למלחמת עולם והסתיימה סופית בכניעת יפן 2 ) בספטמבר . ( 1945 במהלך שש שנות המלחמה קיווה היטלר להפוך את הרייך השלישי , גרמניה , לכוח השליט והקובע באירופה ובעולם . כוח ההרס של כלי הנשק שהופעלו במלחמה זו - פגזי טנקים , טילים ופצצות אטום - היה עצום . קצב הייצור של תעשיית הנשק הלך וגבר , ובשיא המלחמה - בארצות הברית בלבד נבנתה ספינה מדי יום ומטוס קרב מדי חמש דקות . על פי ההערכה הרווחת השתתפו במלחמת העולם השנייה כשבעים ושלושה מיליון לוחמים ונהרגו בה כשישים מיליון לוחמים ואזרחים . במלחמה זו הגיע לשיא קיצוני רצח מתוכנן ומחושב של בני אדם , שבוצע באמצעים ממוכנים . רצח זה - בידי גרמניה - הושתת על תפיסת עולם גזענית ובמסגרתו נרצחו באופן שיטתי צוענים , מפגרים ובעלי מום גרמנים ; אך שיאו - רצח שיטתי ועקבי של שישה מיליון יהודים , אך ורק בגלל היותם יהודים . מה היו מהלכיה העיקריים של המלחמה באירופה ? כיצד השפיעו מהלכים אלה על עמים ומדינות ? מה איפיין את גורלו המיוחד של העם היהודי במלחמה זו ? . 1 מדוע , לדעתכם , הח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית