מבט על בפתח היחידה היחידה מלחמה ושואה דנה באירועי מלחמת העולם השנייה ובשואת העם היהודי . ( 1945-1939 ) היחידה מציגה מהלכים מרכזיים במלחמה ואת המדיניות של גרמניה הנאצית כלפי היהודים בשלבים השונים של המלחמה . מה בכותרות ? כותרות הפרקים והסעיפים כוללים מידע על האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופה . עיינו בהן . איזה מידע תוכלו להפיק מן הכותרות ? אילו שאלות מתעוררות בכם למקרא הכותרות ? מה בתקופה ? על ציר הזמן מוצגים אירועים מרכזיים שהתרחשו בתקופה שהיחידה עוסקת בה , בעיקר באירופה . עיינו בהם . לאחר לימוד היחידה : העתיקו למחברתכם את ציר הזמן שלפניכם והוסיפו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית