השאיפה והמאבק לחירות , על מגוון היבטיהם , הם מן התופעות המרכזיות ביותר במאה העשרים . במהלך המאה העשרים הוקמו מדינות חדשות באירופה , באסיה ובאפריקה ובהן גם מדינת ישראל . המדינות החדשות נולדו מתוך שאיפתם הגוברת של עמים להגשים את זכותם הבסיסית להגדרה עצמית ולחירות . גם המהפכה הקומוניסטית שהתחוללה בברית המועצות , ברבע הראשון של המאה , חתרה על פי תפיסתה , לבניית עולם חדש - סדר חברתי מתוקן המבוסס על חירות ושוויון . המאבק לחירות הגיע לשיאו בשנות מלחמת העולם השנייה . גרמניה הנאצית אשר השליטה דיכוי ועריצות באמצעות גזענות ואנטישמיות - הובסה . עוצמת הרצון לחירות היחיד ולחירות פוליטית התגלתה עם קריסתם של ברית המועצות והמשטרים הקומוניסטיים במדינות מזרח אירופה . עם זאת , עדיין נאבקים עמים רבים על חירותם מול שליטים רודנים ומשטרי עריצות , בעיקר באסיה ובאפריקה . הדמוקרטיה העניקה לשכבות רחבות בציבור את היכולת להשתתף באופן פעיל בחיים הפוליטיים . לחוסנה של הדמוקרטיה תרמו מכתבי קוראים בעיתונות , דיונים פתוחים ברדיו ובטלוויזיה , הפגנות ועצרות מחאה של המונים . למחאה החברתית והפוליטית נרתמו גם הספרות והאמנות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית