המדינות האירופיות מנהלות את חיי היומיום במושבות עידן האימפריאליזם יצר מפגש בין שני כוחות שאינם שווים : בין המדינות האירופיות של עולם התרבות המערבית , המייצגות את האימפריאליזם - לבין התושבים המקומיים , עמי אפריקה ואסיה . מיעוט אירופי זר שלט באוכלוסייה מקומית שמנתה מיליוני בני אדם . המדינות האימפריאליסטיות התוו גבולות מדיניים חדשים ללא כל התחשבות במוצא האתני של התושבים החיים באזורים אלה , ותוך חלוקתם של שבטים בין כמה מושבות . כדי לנהל את החיים במושבות הקימו הממשלות האירופיות משרד ממשלתי מיוחד , משרד המושבות . כך עשו לדוגמה בריטניה , צרפת ובלגיה . משרדי המושבות של המדינות האירופיות מינו לכל מושבה מושל שהיה כפוף להן . המושל היה אחראי על ביצוע מדיניות הממשלה באזור שליטתו , ולשם כך ניתנו לו סמכויות חקיקה וסמכויות ביצוע , ועמדו לרשותו פקידים וכוח צבאי שבעזרתם כפה את מדיניותו . עם הזמן השתלבו גם בני המקום בדרגות השונות של הפקידות המקומית . ואולם , בעוד שהבריטים העניקו סמכויות למנהיגים המסורתיים המקומיים , הצרפתים העניקו סמכויות רק למנהיגים חדשים שהם טיפחו - אנשים שנטמעו בתרבות הצרפתית ורכשו הש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית