מבט על בפתח היחידה היחידה עוסקת באימפריאליזם האירופי , בתהליכים שגרמו לפרוץ " המלחמה הגדולה " - מלחמת העולם הראשונה ( 1918-1914 ) ובמאפייניה המרכזיים . מה בכותרות ? כותרות הפרקים והסעיפים כוללים מידע על האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופה . עיינו בהן . איזה מידע תוכלו להפיק מן הכותרות ? אילו שאלות מתעוררות בכם למקרא הכותרות ? מה בתקופה ? על ציר הזמן מוצגים אירועים מרכזיים שהתרחשו בתקופה שהיחידה עוסקת בה , בעיקר באירופה . עיינו בהם . לאחר לימוד היחידה : העתיקו למחברתכם את ציר הזמן שלפניכם והוסיפו עליו עוד אירועים - בעזרת המידע המצוי ביחידה . בחרו שני אירועים שלדעתכם הם אירועים מרכזיים ונמקו את בחירתכם . פרק ד : האימפריאליזם האירופי בשטחי אסיה ואפריקה פרק ה : " המלחמה הגדולה " 1918-1914 -  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית