אוכלוסיית אירופה גדלה במהלך המאה 19–ה גדלה אוכלוסיית אירופה בקצב מהיר . בשנת 1800 מנתה האוכלוסיה 180–כ מיליון נפש , ואילו - 1900–ב 400–כ מיליון נפש . כלומר , במשך כמאה שנים גדלה האוכלוסייה באירופה פי שניים ויותר . האוכלוסייה גדלה מפני שנוצרו תנאים טובים לכך : הרפואה התקדמה והשתכללה , והדבר תרם להארכת תוחלת החיים ולירידה ניכרת בתמותת תינוקות ונשים בעת הלידה . מדע הרפואה סייע למנוע התפשטות מגיפות שהיו מפילות חללים רבים , כמו - דבר , מלריה ואבעבועות שחורות . גם השיפור באיכות המזון חיזק את האוכלוסייה והשפיע על הירידה בתמותה . השיפור באיכות המזון הושפע מן השינויים בתחום החקלאות : הודות לתהליך המיכון החלו החקלאים להשתמש בכלים חקלאיים חדישים - מכונות חריש וזריעה משוכללות - ונקטו בשיטות חדשות לדישון הקרקע ולעיבודה . כתוצאה מכך הלכה וגדלה כמות היבולים החקלאיים , גדלה אספקת המזון , ואיכותו הלכה והשתפרה בהדרגה . השיפור בדרכי התחבורה ובאמצעי התחבורה - בדרכים סלולות , בתעלות מים , בספינות קיטור , במסילות ברזל וברכבות - סייע לאספקת מזון בקלות רבה יותר ובמהירות גדולה יותר . ניתן היה להעביר מזון מאזור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית