סופרים ומשוררים תיארו ביצירותיהם את אורח החיים של ילדים ממשפחות פועלים בתקופת המהפכה התעשייתית וביטאו את סבלם ואת קשיי חייהם של הילדים . המשימה המרכזית בסדנה : הקמת ועדת חקירה ופרסום דו " ח הוועדה בנושא : " תנאי חייהם של ילדים עובדים בתקופת המהפכה התעשייתית " ( אפשר להיעזר גם בתוכני פרק ב : " המהפכה התעשייתית וצמיחת תנועת הפועלים ( . " חישבו על אנשים המתאימים להופיע כעדים לפני הוועדה . חברו שאלון לחקירת העדים . שערו מה יהיו תשובותיהם של הנחקרים . לוו את הממצאים שתחשפו בעדויות חזותיות - תמונות . כיתבו את מסקנות ועדת החקירה והוסיפו המלצות . מחירה של קידמה ילדותם של ילדים רבים בתקופת המהפכה התעשייתית נגזלה מהם : בהיותם רכים בשנים נאלצו לצאת לעבוד , בדרך כלל בעבודה גופנית קשה של e ותה לא פעם בעונשי גוף רבים מהילדים נדדו בדרכים וסבלו מרעב , והיו שקיפחו חייהם בשל תנאי החיים הקשים עדויות למצבם של הילדים מצויות ביצירות ספרות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית