רוברט אואן מבקש לתקן את החברה אל מול המציאות של ניצול מעמד הפועלים - קמו הוגי דעות שטענו כי החברה אחראית לכל פרט ופרט החי בתוכה , תקפו בחריפות את אי–הצדק השורר בחברה וביקשו לתקנו . הוגי דעות אלה כונו על ידי מבקריהם - " סוציאליסטים אוטופיסטים . " בחזון החברתי שהציעו הוגי הדעות האוטופיסטים - ראו מתנגדיהם אוטופיה , תוכנית דמיונית ואידיאלית שאינה יכולה להתגשם במציאות . האוטופיסט האנגלי רוברט אואן פעל להגשמת רעיונותיו , ואף זכה למידה מסוימת של הצלחה . אואן סבר כי הסביבה שבה האדם חי מעצבת את אופיו ואת התנהגותו . מעשי פשע שרווחו בקרב הפועלים שהצטופפו בערים , לא יימנעו לדעתו בענישה מחמירה , אלא בחינוך , ברכישת השכלה ובשיפור תנאי החיים . לכן , לדעתו של אואן , חינוך מתמיד של האדם בכל מעגלי חייו , מינקות ועד בגרות , הוא הכלי לשינוי פני החברה . אואן הציע להקים מערכת ארצית של מוסדות חינוך שיהיו פתוחים לכל ילד , ודרש לספק לכל אזרח תעסוקה ושכר הולם . אואן החל להגשים את רעיונותיו בבית חרושת לבדים שניהל בניו–לנרק שבסקוטלנד . הוא הפחית את שעות העבודה של הפועלים בהדרגה 16–מ שעות ביממה לעשר שעות וחצי . או...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית