המבנה החברתי המסורתי משתנה המהפכה התעשייתית שינתה את המבנה המסורתי של החברה . לפני המהפכה התעשייתית התקיימו בחברה זה לצד זה שלושה מעמדות חברתיים עיקריים : האצילים , הבורגנים והאיכרים . המהפכה התעשייתית פירקה את המבנה הזה , והצמיחה מבנה חברתי ובו שני מעמדות המאפיינים חברה תעשייתית : מעמד הבורגנים , בני המעמד הבינוני תושבי העיר - ומעמד חדש , מעמד הפועלים ( הפרולטריון . ( האיכרים , עובדי האדמה , היו מעמד חברתי נפרד . מקצתם נשארו בעלי אדמות עצמאיים ומקצתם נעשו שכירים באחוזות הגדולות . ואולם בעוד שמעמד הפועלים הלך וגדל - הלך מעמד האיכרים והצטמצם . שני המעמדות העיקריים - הבורגנים והפועלים - לא נוצרו כמובן ביום אחד , אך בהדרגה הם היוו את רוב החברה . מעמד הבורגנות היה מעמד מקוטב באופן קיצוני . בראשו עמדו בעלי ההון , הקפיטליסטים , ובתחתיתו - סוחרים קטנים ובעלי מלאכה . מתחתם התפתח מעמד הפועלים , העובדים במפעלי התעשייה . בהשפעת המהפכה התעשייתית הלכו והתרחבו הפערים הכלכליים בין המעמדות בחברה . לצד התעשרותם והתבססותם הכלכלית של הבורגנים - בעלי מפעלים , בנקאים , סוחרים וממציאים - שרר בקרב רבים מן הפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית