מבט על בפתח היחידה היחידה עוסקת בראשית התפתחותן של תופעות מרכזיות המייחדות את העולם המודרני , ובהן : הלאומיות , הליברליזם , המהפכה התעשייתית והסוציאליזם . בתקופה זו עלה כוחם של ההמונים ולכן תקופה זו מכונה " עידן ההמונים . " מה בכותרות ? כותרות הפרקים והסעיפים כוללים מידע על האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופה . עיינו בהן . איזה מידע תוכלו להפיק מן הכותרות ? אילו שאלות מתעוררות בכם למקרא הכותרות ? מה בתקופה ? על ציר הזמן מוצגים אירועים מרכזיים שהתרחשו בתקופה שהיחידה עוסקת בה , בעיקר באירופה . עיינו בהם . לאחר לימוד היחידה : העתיקו למחברתכם את ציר הזמן שלפניכם והוסיפו עליו עוד אירועים - בעזרת המידע המצוי ביחידה . בחרו שני אירועים שלדעתכם הם אירועים מרכזיים ונמקו את בחירתכם . פרק א : ראשית הליברליזם והלאומיות באירופה פרק ב : המהפכה התעשייתית וצמיחת תנועת הפועלים פרק ג : העידן המודרני - עידן ההמונים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית