עולם מודרני נולד מציג את סיפורה של המאה . 19–ה המילה " מודרני , " שמקורה בלועזית , פירושה : חדיש , חדשני . ואכן , העולם המודרני הוא עולם של חידושים בתחומים שונים . בעולם המודרני עלו תפיסות עולם חדשות ורעיונות חדשים שלא היו קודם לכן . נוצרו מושגים כמו " לאומיות , " " חירויות הפרט , " " סוציאליזם , " " זכויות סוציאליות , " שבלעדיהם אי אפשר לדמיין את חיינו כיום . גם הציונות , התנועה הלאומית של העם היהודי , מקורה בתופעות ובתהליכים המייחדים את העולם המודרני . העולם המודרני הוא גם עולם תעשייתי , אשר נולד בעקבות המצאות ושכלולים טכנולוגיים שתרמו לרווחת היחיד והחברה . מנוע הקיטור פתח דלת לשורה של הישגים - אוניות הקיטור והרכבות , למשל , הפכו לכלי תחבורה נפוצים ואף תרמו להעברת מידע ולהפצת רעיונות במהירות ממקום למקום ; הטלגרף סייע אף הוא לקצר מרחקים ; וכוח החשמל תרם לרווחת האנשים בחיי היומיום . תערוכות בינלאומיות כמו התערוכה הגדולה שהתקיימה בלונדון בשנת 1851 והתערוכות שהתקיימו בעקבותיה בפריס ובברלין , הציגו לפני ההמונים את הישגי המדע בתקופה זאת . ואולם אותה טכנולוגיה שקידמה את האדם , שימשה גם לצור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית