עולם מודרני נולד - המאה 19-ה פתח דבר 5 ................................................................................................ יחידה : 1 אל עולם מודרני 7 ......................................................................... פרק א : ראשית הליברליזם והלאומיות באירופה 11 .......................................................... מאבק על עיצוב פני אירופה 11 ................................................................................................... מהפכות ליברליות ולאומיות באירופה 18 .................................................................................. פרק ב : המהפכה התעשייתית וצמיחת תנועת הפועלים 30 ................................................. תהליך התיעוש באירופה 30 ........................................................................................................ דמותה של חברה בתהליך תיעוש 39 .......................................................................................... סוציאליזם - הגות ועשייה 44 .......................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית