נושאים נבחרים בהיסטוריה המאה 19–ה המאה 20–ה מסע אל העבר נושאים נבחרים בהיסטוריה המאה 19–ה המאה 20–ה על פי תוכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי–דתי ד " ר קציעה אביאלי–טביביאן מהדורה זו מיועדת לביה " ס הממלכתי–דתי ותוכנה מתבסס על הספרים האלה : " מסע אל העבר - עולם מודרני נולד , המאה , " 19–ה תשס " ג ; 2003 - " מסע אל העבר - המאה העשרים - בזכות החירות , " תשנ " ט . 1999 - רשימות הקרדיטים המלאות - בספרים הנ " ל . ראש צוות היסטוריה , פיתוח וכתיבה : ד " ר קציעה אביאלי–טביביאן יועצים מדעיים : ד " ר רפי ואגו - החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת תל אביב פרופ' אביבה חלמיש - המחלקה להיסטוריה , האוניברסיטה הפתוחה פרופ' דן מכמן - ראש המכון לחקר השואה ע " ש ארנולד וליאונה פינקלר , אוניברסיטת בר אילן פיתוח וכתיבת סדנת ההיסטוריון " עיר במצור : " ד " ר אביגיל אורן הכנת המהדורה : נורית ויס , שרון חסון עריכה : שושי מירן , אלפא אלשיך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית