בפירושם לפסוק " החדש הזה לכם " ביטאו חז " ל את התפיסה שאף שתהליך קביעת הזמנים מבוסס על תנועת גרמי השמים , הוא תלוי גם בהחלטה אנושית . ואכן , האחריות על הזמן ועל קביעת המועדים תלויה בגורמים רבים , טבעיים ומלאכותיים . לוח השנה העברי משותף לכלל העם היהודי , ורוב היהודים ( במיוחד מי שחיים במדינת ישראל ) אכן מציינים את המועדים באופן כזה או אחר . אולם מה מטרת המועדים , ומדוע אנו מציינים אותם ? אילו משמעויות חדשות אנו מעניקים להם ? בשאלות אלו ואחרות נעסוק באמצעות המקורות שלפניכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן