בכל העולם מודדים בני אדם את תנועת הזמן בעזרת תנועתם של גרמי השמים , ובעיקר באמצעות תנועת כדור הארץ , הירח והשמש . כשם שתנועת גרמי השמים היא קבועה ומחזורית , כך גם הזמן נתפס בעינינו , בדרך כלל , כתהליך קבוע ומתמשך שאינו תלוי בהתערבותם של בני אדם . עם זאת , אף על פי שתנועת גרמי השמים היא טבעית , בני האדם הם שצופים בה ומודדים אותה , והם שקובעים את לוח השנה על פי התרשמותם ומסקנותיהם . מובן שבלי " התערבותם " של בני האדם לא היה נוצר לוח שנה ולא היו נקבעים המועדים שלאורכו ; קביעת המועדים היא תוצאה של תהליך שבני אדם הם המכריעים בו . כיצד יש להבין את השילוב בין הטבע לבין ההתערבות האנושית בתהליך קביעת הזמנים ? " החדש הזה לכם ראש חדשים " ( שמות יב , ב ) " החדש הזה לכם " - מסור [ נתון ] הוא לכם . אמר רבי יהושע בן לוי : [ משל ] למה הדבר דומה ? למלך שהיה לו אורלוגין [ שעון קיר ] והיה מביט בה ויודע איזו שעה ביום . כיוון שעמד בנו על פרקו [ התבגר ] מסר לו אורלוגין שלו . אמר לו : בני , עד עכשיו אורלוגין זה היה בידי , מעכשיו מסור הוא לך . כך הקדוש ברוך הוא , היה מקדש חודשים ומעבר שנים . כיוון שעמדו ישראל...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן