הזמן הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בחיי האדם בכלל ובחיי התרבות שלו בפרט . מדידה וחלוקה של הזמן יוצרת מכנה משותף בין כל חברי הקהילה . לוח השנה מאפשר שיתוף פעולה בין בני משפחה , חברי קהילה ואנשים המשתייכים לאותו העם משום שהוא קובע מסגרת נתונה של זמנים שבהם אפשר להקדיש מחשבה לרעיונות ולאירועים בעלי משמעות . יש דרכים רבות ומגוונת למדוד זמן ולחלק אותו . כמעט בכל התרבויות נוצרו לוחות שנה . יש עמים ותרבויות שהלוח השנה שלהם הוא לוח שמשי , כלומר לוח המבוסס על משך הזמן שבו כדור הארץ מקיף את השמש פעם אחת — כ 365 ימים = ) שנה ) וחלוקה של משך הזמן הזה ל 12 חודשים . לוח השנה השמשי מקובל בעולם המערבי והנוצרי . לעומת זאת , לוח השנה המוסלמי מבוסס על תנועת הירח — הקפה שלמה של הירח את כדור הארץ היא חודש , ושנה היא בדיוק 12 הקפות כאלה . לוח השנה העברי משלב את שתי השיטות ; הלוח העברי מבוסס בעיקרו על שנת הירח , אך 7 שנים מתוך כל 19 שנים הן שנים מעוברות , שנים שמוסיפים בהן ללוח השנה חודש שלם ( אדר ב , ( ' כדי להשלים את הפער שבין שנת השמש לשנת הירח המצטבר במשך השנים . כמו בתרבויות אחרות , גם במסורת היהודית...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן