מעשה שאירע בקהילת וורמייזא ברעש [ רעידת אדמה ] הגדול שהיה בשנת שצ " ו , ( 1636 ) שסיפר לי אדם ישר ונאמן שהיה עד למאורעות ההם : בעקבות רעידת האדמה פרצה בעיר מגיפה קשה . בין החולים הרבים שנפגעו מהמגיפה הייתה גם נערה אחת - בתו היחידה של אחד מעשירי הקהילה . בשל ריבוי החולים והמתים בעיר , לא ניתן היה למצוא משרת או משרתת שיטפלו בנערה החולה , חוץ מבחור יפה תואר שהיה משרתו של אחד הקצבים בעיר . האב העשיר פנה לבחור וביקש ממנו שיטפל בבתו החולה . המשרת הצעיר ענה לאב שהוא מוכן לטפל מיד בבתו , אולם בתנאי אחד : " אוהב אני את בתך ומצטער מאוד לראותה חולה וסובלת . אם תישבע לי שתסכים לתת לי את בתך לאישה לכשתבריא , אני מתחייב לשרתה ולטפל בה בכל כוחי חינם וללא כל תמורה . " האב הסכים ונשבע שיתן לו את בתו לאישה לאחר שתבריא . כאשר פגש המשרת את הנערה , נשבעה גם היא שתינשא לו לאחר שתבריא . הבחור מילא בקפדנות אחר התחייבותו וטיפל בנאמנות ובמסירות בנערה . לאחר זמן קצר הבריאה לחלוטין . בינתיים נדבק המשרת עצמו במחלה ונפל למשכב . בת העשיר התנדבה לטפל בו ולסעדו בחוליו , כי אהבה אותו מאוד ונפשה נקשרה בנפשו עד שגם הוא ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן