התורה מכילה ערכים רבים : משפט [ חוקים , [ אמת , יושר , ענווה ועוד . כל אחד מהם הוא עולם מלא וחשוב כשלעצמו . אבל חוט השדרה של התורה שכל הערכים מכוונים אליו , הוא החסד - הרצון להיטיב . מטרת הערכים כולם היא החסד , וקיום החוקים נועד להשגת החסד . העיקר שעליו מושתתת הבריאה כולה הוא החסד . העולם אינו יכול להתקיים על יסוד החובה לציית לחוקים והאיום בענישה ובכליאה בבית הסוהר למי שמפר אותם . רעיון זה הוא מהפכני , כיוון שבדרך כלל סבורים שהחובה הבסיסית הנדרשת מכל אדם היא לקיים את החוק : לדוגמא - שלא לגנוב , לא להזיק לאחרים וכד . ' והחסד הוא נחלתם של אנשים מיוחדים שהגיעו לדרגה רוחנית ומוסרית גבוהה במיוחד . אבל לפי דברינו , הרעיון הוא בדיוק הפוך ! החסד הוא הצעד הראשון . הוא העיקר שעליו מושתתת החברה , ואם עיקר זה אינו מתקיים - גם כל שאר הערכים אינם יכולים להתקיים . על פי דעת חכמה ומוסר , רבנו ירוחם הלוי ממיר . 19 מהו הערך היסודי בעולם ? . 20 מדוע החסד קודם לציות לחוק ? . 21 יש הטוענים שאם מידת החסד הייתה קיימת בעולם ( כמו בממלכת קציא הדמיונית , ( לא היה שום צורך בבתי סוהר . האם אתם מסכימים עם טענה זו ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן