ארבע מדות באדם : האומר שלי שלי ושלך שלך - זו מדה בינונית . ויש אומרים : זו מדת סדום . [ האומר : [ שלי שלך ושלך שלי - עם הארץ . [ האומר : [ שלי שלך ושלך שלך - חסיד . [ האומר : [ שלי שלי ושלך שלי - רשע . משנה , מסכת אבות פרק ה , משנה י . 10 מיהם " עם הארץ , " " חסיד " ו " רשע " לפי המשנה ? . 11 באיזו מהמידות שבמשנה בחר אלכסנדר מוקדון בסיפור ? . 12 באיזו מהמידות שבמשנה נהגו אנשי קציא בסיפור ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן