האגדות מספרות , כי מעבר להרי החושך נמצאת ממלכה אגדית ושמה קציא . הסיפור שלפניכם מתאר מפגש של אלכסנדר מוקדון בממלכת קציא מעבר להרי החושך . אלכסנדר מוקדון הלך למלך קציא מאחורי הרי החושך . שלחו לו [ שליחי מלך קציא ] הרבה כסף וזהב . אמר להם אלכסנדר מוקדון לא לראות כספכם וזהבכם באתי , אלא לראות כיצד אתם דנים [ שופטים . [ עד שהם יושבים , באו שני בני אדם לדין לפני המלך . אמר אחד : חורבא קניתי מאדם זה , גרפתיה ונמצא מטמון בתוכה . אמרתי לו [ למוכר : [ טול מטמון שלך . חורבה קניתי , מטמון לא קניתי . והשני אמר : החורבה וכל מה שבתוכה מכרתי לך , מתהום הארץ ועד רום רקיע [ והמטמון שלך הוא . [ קרא המלך לאחד מהם ואמר לו : יש לך בן זכר ? אמר לו הן . קרא לשני ואמר לו : יש לך בת ? אמר לו הן . אמר להם : ילכו וינשאו זה לזה ויהא המטמון לשניהם . . 1 מדוע לדעתכם שולחים לאלכסנדר כסף וזהב ? . 2 מה לדעתכם אפשר ללמוד מדרכי שיפוט של מדינה ? . 3 האם הסיבה למשפט הגיונית לדעתכם ? נמקו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן