סיפור " המדורה ביער " הוא חלק " ממגילות העדות , " ספר על זיכרון השואה שחיבר אבא קובנר - פרטיזן , מנהיג המרד בגטו וילנה וניצול שואה . קובנר האמין שסיפור השואה צריך להיות חלק ממורשת ישראל ומרכיב בעל השפעה בעיצוב חייו של העם . בפרק שלפניכם נלך בעקבות אבא קובנר וננסה לבדוק כיצד משמרים את זיכרון השואה ומה עשויה להיות השפעתו של הזיכרון על החיים בהווה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן