הסיפור שקראנו מעלה על נס את דרכו הפשוטה והכנה של שואב המים להשתחרר מעול הגלות . כמו בסיפור , לכל תקופה מושגי העבדות והחירות שלה . במצרים הייתה זו עבודת פרך , בימי החשמונאים היו אלו גזרות הדת , בימי הביניים סבלו היהודים מעול הנוצרים והמוסלמים וכיו " ב . מהי עבדות בימינו ? מדוע חיוני להשתחרר ממנה ? אילו צורות של עבדות קיימות ? כיצד יוצאים מעבדות לחירות ? שאלות אלו ואחרות נברר בעזרת המקורות הבאים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן