חג הפסח הוא אחד מבין " שלושת הרגלים , " הכוללים גם את שבועות וסוכות . החג חל בט " ו בניסן ונחוג במשך שבעה ימים . " פסח " היה שמו של הזבח , שקיימו בני ישראל בלילה שלפני יציאת מצרים . משמעות נוספת לשם פסח קשורה למכת הבכורות , כאשר ה' פסח , דילג , על בתיהם של בני ישראל - ובכוריהם לא מתו . שני ההסברים הללו לשמו של החג מוצגים בסיפור יציאת מצרים : " ואמרתם זבח פסח הוא לה , ' אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל "… ( שמות יב , כז . ( שבעת ימי החג מכונים בתורה כ " חג המצות , " שם שגם הוא קשור בסיפור יציאת מצרים : בני ישראל נאלצו לצאת ממצרים בחיפזון , והבצק שהכינו לא הספיק להחמיץ . משום כך הספיקו לאפות רק " עגת מצות … כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה "… ( שמות יב , לט . ( מאוחר יותר הפך שמו של קורבן הפסח לשמם של שבעת ימי החג , וכיום הוא משמש כשמו העיקרי נוסף על השמות חג המצות , חג האביב וזמן חירותנו . בחג הפסח ארבע מצוות עיקריות : . 1 פינוי חמץ וביעורו ( השמדתו ) לפני החג . . 2 אכילת מצה בליל החג הראשון ") ליל הסדר . 3 . (" סיפור יציאת מצרים בליל הסדר . . 4 איסור על אכילת חמץ ו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן