מילים : נתן אלתרמן לחן : דניאל סמבורסקי בהרים כבר השמש מלהטת ובעמק עוד נוצץ הטל , אנו אוהבים אותך , מולדת , בשמחה , בשיר ובעמל . ממורדות הלבנון עד ים המלח נעבור אותך במחרשות , אנו עוד ניטע לך ונבנה לך , אנו נייפה אותך מאד . נלבישך שלמת בטון ומלט ונפרוש לך מרבדי גנים , על אדמת שדותייך הנגאלת הדגן ירנין פעמונים . " עוד נאהב אותך מולדת " . 1 כיצד מתבטאת האהבה למולדת בשיר ? . 2 יש החושבים שאהבה למולדת מהסוג המופיע בשיר עלולה לגרום נזק . הסבירו טענה זו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן