בסיפור שקראנו מתוארת פגיעה חמורה בכבודו של אדם לא מלומד , רק מפני שלא ענה על ציפיות מארחו , רבי ינאי . לו היה רבי ינאי מבין כבר בתחילה , שכל אדם זכאי ליחס של כבוד באשר הוא אדם , הייתה עלילת הסיפור שונה לחלוטין . מדוע זכאי כל אדם לשמירת כבודו האנושי ? מהי חובתו של כל אחד מאתנו בשמירת כבוד האדם ? על כך במקורות שלפניכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן