. 1 מהו המנהג המופיע בתמונה שלפניכם ? . 2 מדוע מקיימים מנהג זה ? חורבן בית המקדש הראשון וחורבן בית המקדש השני הם אירועים טראומטיים בהיסטוריה היהודית . חורבן גרם לשבר דתי-רוחני עמוק בעם והיה גם אסון לאומי , שבעקבותיו נותקה האומה מארצה והעם יצא לגלות ארוכה . האירועים הללו הונצחו בזיכרון העממי בימי צום שנקבעו לזכרם וגם באמצעות מנהגים שונים , כגון שבירת הכוס בטקס החתונה , השארת קטע לא מסויד בבית חדש , הזכרת ירושלים והמקדש והכמיהה לגאולה בתפילה ועוד . מהו תפקידם של מנהגי אבלות לזכר אסונות לאומיים ? כיצד מקיימים שגרת חיים רגילה מחד גיסא ומשמרים את תחושת הכאב והעצב על אבדן נכסים דתיים ולאומיים מאידך גיסא ? על כך , בפרק שלפניכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן