אם לא נוכל לחיות זה לצד זה , אם לא יוכלו דתיים וחילוניים לכבד אלו את אלו , אם לא יוכלו אשכנזים וספרדים לחיות כאחים אלו לאלו , אם לא יוכלו שמאלנים וימנים להאמין אלו בכנותם של אלו - סופנו שנטביע עצמנו בים השנאה ... . כל מחלוקת , ולו הקשה , הכואבת , והנוקבת ביותר , תידון , תלובן ובסופו של דבר תוכרע , אפילו לדורות , רק כאן , באולם זה שבו אנו יושבים עתה ( אולם הכנסת ) ורק ברוב קולות ... ... הדרך איננה בסתימת פיות או בציד מכשפות , אלא בוויכוח ציבורי פתוח וחופשי - נוקב , כואב , אפילו בוטה - מתוך הכרה הדדית ובסיסית בשותפות הגורל הקושרת את כולנו זה לזה , לטוב ולרע . הדרך איננה בהתנכלות לחופש הביטוי או לחירות המחשבה ; הדרך אף איננה בהצרת צעדיהם של בעלי דעות קיצוניות , מרגיזות או מעוררות שאט נפש , כל עוד מכבדים אלו את כללי המשחק הדמוקרטי . מדברי חה " כ ראובן ריבלין , ממלא מקום יו " ר הכנסת , בישיבה לזכרו של יצחק רבין 21 . 10 . 99 . 25 מהו הסייג לחופש הביטוי על פי הקטע ? . 26 מהי הדרך הדמוקרטית לפתרון מחלוקות ? . 27 תנו דוגמאות מעולמה של החברה הישראלית לפתרון מחלוקות בדרך דמוקרטית . . 28 תנו דוגמא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן