יצחק רבין נולד בירושלים ולמד בבית הספר החקלאי כדורי . את שירותו הצבאי החל עוד בהיותו נער בשורות הפלמ " ח . במלחמת השחרור היה מפקד חטיבת הראל וניהל את הקרבות בזירת ירושלים ובדרך אליה , ובשיא הקריירה הצבאית שלו כיהן כרמטכ " ל במלחמת ששת הימים . במלחמה זו אוחדה ירושלים . לאחר שחרורו מהצבא פנה לפעילות ציבורית ופוליטית כשגריר בארצות הברית , כשר בממשלה וכראש ממשלה . בכהונתו האחרונה כראש ממשלה חתם על הסכם שלום עם ממלכת ירדן , ופעל לקידום השלום עם הפלסטינים על בסיס הסכמי אוסלו , ועל כך זכה בפרס נובל לשלום . נרצח על-ידי מתנקש יהודי שהתנגד לדרכו הפוליטית בי " ב בחשוון תשנ " ו 4 ) בנובמבר , ( 1995 במהלך עצרת לתמיכה בתהליך השלום . י " ב בחשוון , היום שבו נרצח יצחק רבין ז " ל , נקבע בחוק כיום זיכרון ממלכתי . יום הזיכרון מצוין בטקסי זיכרון במוסדות המדינה , במחנות צה " ל ובמוסדות החינוך במדינת ישראל .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן