דע כי האדם מושפע מהפעולות שהוא עושה לטוב ולרע . לדוגמה אדם שמחשבותיו שליליות והוא נמשך באופן טבעי למעשים רעים - אם יכריח את עצמו לעשות מעשים טובים ואפילו בניגוד לנטיותיו הטבעיות , בסופו של דבר הפעולות החיצוניות ישפיעו על פנימיותו , כי " אחרי המעשים נמשכים הלבבות [ המחשבות , הרצונות . "[ אותו עיקרון פועל הפוך : אדם שנטיותיו הטבעיות טובות ביסודן - אם יעסוק בהתמדה בדברים שליליים , ישפיע הדבר על נטיותיו הטבעיות והוא יהיה לאדם בעל מזג שלילי , שכן ידוע שכל אדם מושפע מפעולותיו . על-פי ספר החינוך , מצווה טז . 24 מדוע חשוב לבקש סליחה ? . 25 מהי הדרך לשנות התנהגויות שליליות שמציע ספר החינוך ? . 26 כיצד צריכים לנהוג רבי שמעון בן אלעזר והמכוער מהסיפור לפי ספר החינוך כדי לשנות את התנהגותם ? . 27 תנו דוגמה לשינוי במחשבה שהביא לשינוי במעשה ולשינוי במעשה שהביא לשינוי במחשבה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן