מילים ולחן : שלמה ארצי מה זה עוזר לי להגיד לא התכוונתי אחרי שהכול קרה הפוך ממה שתכננתי ? מה זה עוזר לי לבקש ממך סליחה ? מה זה עוזר לי כשאת בוכה ? ככל שהסתבכתי עם עצמי יותר נבהלתי וכמו שקורה לי לפעמים פשוט התבלבלתי . לא שמגיע לי שתעשי לי הנחה הטעות היא שלי ואת בוכה שירי אהבה נשמעים תפלים , תמיד העיקר נשאר ללא מילים ללא מילים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן