עבירות שבינך לבין המקום [ אלוהים ] מוחלים לך [ מהשמים ביום הכיפורים , אם התחרטת על המעשה . [ דברים שבינך לבין חברך אין מוחלין לך עד שתפייסו . ספרא , אחרי-מות , פרשה ה , פרק ח . 12 מהו ההבדל בין " חטאים שבין אדם למקום " ל " חטאים שבין אדם לחברו . 13 ?" מדוע התפייסות עם החבר מהווה תנאי להתפייסות עם אלוהים ? ספרא מדרש הלכה על ספר ויקרא , שכונה בבבל בשם " הספר " ") ספרא , (" או " ספרא דבי [ מבית מדרשו של ] רב . " מקורות ארץ ישראליים כינו אותו בשם " תורת כוהנים . " מחברו אינו ידוע . יש הסבורים שזהו רב , האמורא הבבלי .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן