בן אחד סיפר לאביו , שאחד מחבריו התרחק ממנו בתקופה האחרונה , וזהו אינו המקרה היחיד . מבירור שערך האב עלה , כי הבן רב עם חבריו ופגע בהם קשות . אלו נעלבו והתרחקו ממנו . - " אבא , עזור לי , " ביקש הבן . האב ביקש מבנו לחכות , הלך והביא קופסה גדולה ובה מסמרים . יצאו השניים לחצר וניגשו אל הגדר . - " אתה רואה , בן , את גדר העץ הזו ? בכל פעם בה אתה פוגע במישהו , צא אל החצר ותקע מסמר בגדר " . וכך עשה הבן . תקע ונעץ מסמרים , המשיך בדרכו הפוגענית . הוא עלב באחרים , נעץ בהם את חציו ובגדר את מסמריו . חיש מהר אזלו המסמרים והקופסה התרוקנה . - " אבי , מסמרים אין יותר , ומה עתה - "? " עתה ? עתה תלמד לתקן , להתנצל ולשפר דרכיך . בכל פעם שתתקן יחסיך עם מישהו שפגעת בו , גש אל הגדר , שלוף ממנה מסמר אחד והחזר אותו אל הקופסה " . אחרי מספר שבועות ארוכים מגיע הבן עליז ושמח אל אביו . בידו קופסת המסמרים , מלאה לגמרי : " אבי , השבתי דברים לקדמותם , תיקנתי את דרכיי , כעת הנני אדם אחר "! האב יצא עם בנו לחצר ויחד ניגשו אל הגדר הנקייה ממסמרים . שאל האב את בנו מה הוא רואה . השיב הבן כי הוא רואה גדר ללא מסמרים , וכי כולם...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן