יש ארבעה סוגים של תלמידים : יש דומה לספוג , ויש דומה לנפה , יש דומה למשפך ויש דומה למשמרת [ מסננת מיוחדת שמפרידה בין היין לשמרים . [ דומה לספוג - כיצד ? זה תלמיד ותיק שיושב לפני חכמים ולומד . כשם שספוג סופג את הכול , כך הוא סופג [ זוכר ] את הכול . [ דומה ] לנפה - כיצד ? זה תלמיד פיקח שיושב לפני תלמידי חכמים ולומד . כשם שנפה מנפה את הקמח [ הדק ] ומשאירה את הסולת [ גרגירי הקמח הגסים , [ כך התלמיד מנפה את הפסולת ממה ששמע ומשאיר את היפה . [ דומה ] למשפך - כיצד ? זה תלמיד טיפש שיושב ולומד לפני תלמידי חכמים . כשם מסכת אבות שמה של מסכת בסדר נזיקין , שהוא הסדר הרביעי מבין ששת סדרי המשנה . המסכת מצטטת דברי חכמה של התנאים מתקופת הבית השני ועד לסוף תקופת המשנה , ומכאן שמה - " אבות " - על שם אבות האומה וחכמיה . בניגוד למסכתות אחרות היא אינה עוסקת בהלכה אלא בדברי חכמה , מוסר ומידות טובות , שכדאי לו לאדם לקיים אותם . שהמשפך מכניס מכאן ומוציא מכאן ואינו משאיר בתוכו כלום , כך גם הוא - כל דבר ודבר שמלמדים אותו נכנס מצד אחד ויוצא מצד אחר . [ דומה ] למשמרת - כיצד ? זה תלמיד גרוע שיושב ולומד לפני החכם [ ....  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן