הסיפור שקראנו מתאר את התגברותו של התלמיד רבי עקיבא על קשיים ומכשולים רבים בכוח הרצון , עד שהיה לאחד מגדולי החכמים בדורו . מה יכולים תלמידים צעירים בימינו ללמוד מרבי עקיבא ? מהי חובתו של התלמיד בדרך להצלחה ? מהי חובתו של המורה בדרך להצלחת התלמיד ? לפניכם מקורות שונים העוסקים בשאלות אלו ואחרות .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן