מאז ימי המקרא מבטאים חגי ישראל ומועדיו מגוון של ערכים בחיי היחיד וכלל ישראל . במהלך ההיסטוריה של עם ישראל הורחבו והשתנו תכניהם של המועדים המקראיים והתווספו אליהם ימי חג וזיכרון חדשים כמו חנוכה , עשרה בטבת ותשעה באב . לאחר קום המדינה , הוספו במהלך שנות קיומה ימי זיכרון וחג חדשים כמו יום השואה , יום הזיכרון לחללי צה " ל , חג העצמאות וימים מיוחדים כיום הזיכרון ליצחק רבין ויום המשפחה . ספר זה מיועד ללימוד ועיון במבחר מתוך הערכים המשתקפים בתכניהם של ימים מיוחדים אלו , המעצבים את מורשתם התרבותית של אזרחיה היהודיים של מדינת ישראל . כל פרק מפרקי הספר מוקדש לחג או יום ייחודי אחד והם מסודרים על פי מיקומם בלוח השנה העברי . כל פרק נפתח בעמוד שער המציג את תמצית תוכנו של היום הנידון בו . בחלקו הראשון של כל פרק אנו מביאים סיפור מרכזי , הלקוח מעולם האגדה של חז " ל , המתייחס לערך בו בחרנו להתמקד . בחלקו השני של כל פרק אנו מביאים מגוון של מקורות ספרותיים המתמודדים עם אותו הערך מזוויות אחרות . מקורות אלו כוללים ציטוטים נוספים מספרות חז " ל , בצד קטעים הלקוחים מספרות העיון והפסיקה , סיפורים מעולמה של החסי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן