בעקבות לוח השנה העברי תכנית בין-תחומית במורשת תרבות ישראל לבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו , המטה לתרבות ישראל , משרד החינוך מהדורת ניסוי מכון שלום הרטמן , תכנית בארי ערכים במועדם בעקבות לוח השנה העברי  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן