הסיפור שלפניכם מתאר ידידות מיוחדת במינה . " אהבה , " פסלו של רוברט אינדיאנה המוצג במוזיאון ישראל שבירושלים מעשה היה בשני ידידים שהידידות שהייתה שרויה ביניהם הייתה מפליאה ביותר . פעם אחת נשבה אחד מהם , ונגזר עליו עונש מוות . וכשהלכו להורגו , התנפל לרגלי המלך והתחיל לבכות ולהתחנן שיעשה לו טובה אחת . שאל המלך איזו טובה הוא מבקש . ענה לו : אדוני המלך , אני סוחר גדול בעיר פלונית , ופיזרתי כספי בין הרבה אנשים , ולא נשארו לי שטרות מהם , עכשיו שתהרגני , יישארו בניי בלי לחם . לכן אבקשך , תן לי רשות לחזור לעירי , ושם אסדר שטרות על החובות שיש לי בידי אחרים ואשוב , וכך לא יומתו בני ביתי ברעב . אמר לו המלך : כלום אאמין לך שתשוב לכאן כדי ליהרג !? אמר לו האיש : אדוני המלך , כאן בעיר יש לי ידיד יקר מאוד , והוא בוודאי יערוב לי . שאל המלך לידיד שגר באותה העיר : האם אתה ערב בעד האיש הזה , שאם לא יחזור , אהרגך במקומו ? ענה לו : אני ערב , ואם לא יחזור , אמות כאן במקומו . וכך עשה המלך ושלחו לביתו , ולחברו שמו בבית הסוהר במקומו . אמר המלך : רוצה אני לראות בפלא הזה שאדם מוסר נפשו בשביל חברו . וכשהגיע הזמן שקב...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן