במשנה שלפנינו נידונים שלושה רגשות העלולים לפגוע באדם באופן קשה ובלתי הפיך . בעקבות המשנה נבחן מהם המצבים הנפשיים האלו , מה הסכנה הטמונה בהם , וכיצד ניתן להתמודד עמם . המשנה . 1 רבי אלעזר הקפר אומר : . 2 הקנאה והתאוה והכבוד . 3 מוציאין את האדם מן העולם . ביאור . 2 והכבוד הרצון המתמיד לקבל כבוד מאחרים . . 3 מוציאין את האדם מן העולם מקצרים את חייו של האדם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן