המשנה שלפנינו מאפיינת דמויות שהחברה מעריכה כחיוביות : החכם , הגיבור , העשיר והמכובד . כיצד היינו אנחנו עונים על השאלות : מיהו חכם , ומיהו גיבור ? איזהו עשיר , ואיזהו מכובד ? נבדוק אם המשמעות שמציעה המשנה לתכונותיהן של הדמויות הללו , תואמת את זו שהיינו אנחנו נותנים להן , או שמא המשנה מפתיעה . המשנה . 1 בן זומא אומר : . 2 איזהו חכם – הלומד מכל אדם , . 3 שנאמר : "מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי" ( תהלים קיט , צט . 4 . ( איזהו גבור – הכובש את יצרו , . 5 שנאמר : "טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר" ( משלי טז , לב . ( . 6 איזהו עשיר – השמח בחלקו , . 7 שנאמר : "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" ( תהלים קכח , ב . 8 , ( " אשריך" בעולם הזה , " וטוב לך" לעולם הבא . . 9 איזהו מכבד – המכבד את הבריות , . 10 שנאמר : "כי מכבדי אכבד ובזי יקלו" ( שמואל א ב , ל . ( ביאור  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן